Ασφάλιστρα

Υπολογίστε εύκολα και γρήγορα τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας, συγκρίνετε τις καλύψεις και το κόστος των πακέτων ασφάλισης και επιλέξτε αυτό που ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.