Ασφάλιστρα

Υπολογίστε εύκολα και γρήγορα τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας, συγκρίνετε τις καλύψεις και το κόστος των πακέτων ασφάλισης και επιλέξτε αυτό που ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα, Τηλ: 210 726 8000, FAX: 210 726 8121, Α.Φ.Μ.: 094005265 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε:12850/5/Β/86/30 Γ.Ε.ΜΗ:232201000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος