Πακέτα Ασφάλισης

Ο παρακάτω πίνακας καλύψεων δείχνει με μία ματιά τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε για να επιλέξετε το ιδανικό πακέτο για εσάς, με τις καλύψεις που εναρμονίζονται στις ανάγκες σας. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε στο πακέτο σας πρόσθετες προαιρετικές καλύψεις όπως Οδική βοήθεια και Νομική προστασία.

Οι παρακάτω τιμές  είναι ενδεικτικές και αφορούν αυτοκίνητο 1.000 κυβικών, ηλικίας 5 ετών, τρεχούσης εμπορικής αξίας Ευρώ 5.000, με έδρα την Αττική και οδηγό ηλικίας 30 ετών με κατοχή άδειας οδηγήσεως άνω των 9 ετών.

 

Basic Plus Superior
Καλύψεις      
Αστική ευθύνη - σωματικές βλάβες ανά θύμα yes yes yes
Αστική ευθύνη - υλικές ζημίες ανά ατύχημα yes yes yes
Φροντίδα ατυχήματος yes yes yes
Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση yes yes yes
Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα yes yes yes
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά yes yes yes
Προσωπικό ατύχημα οδηγού yes yes yes
Θραύση κρυστάλλων no yes yes
Πυρκαγιά no yes yes
Φυσικά φαινόμενα no yes yes
Κλοπή (ολική / μερική) no yes yes
Προστασία αξίας οχήματος no yes yes
Προστασία παλαιότητας ανταλλακτικών no yes yes
Κακόβουλες ενέργειες no yes yes
Αυτοκίνητο αντικατάστασης no yes yes
Ίδιες ζημίες no no yes