Υπηρεσίες / Καλύψεις

Σας προσφέρουμε σύγχρονες καλύψεις για ασφάλεια και προστασία από κινδύνους που σχετίζονται με εσάς ως οδηγό, τους επιβάτες και το αυτοκίνητό σας.

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Επιλέγοντας, λοιπόν, ένα από τα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto θα μπορείτε πλέον να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα, Τηλ: 210 726 8000, FAX: 210 726 8121, Α.Φ.Μ.: 094005265 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε:12850/5/Β/86/30 Γ.Ε.ΜΗ:232201000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος