Υπηρεσίες / Καλύψεις

Σας προσφέρουμε σύγχρονες καλύψεις για ασφάλεια και προστασία από κινδύνους που σχετίζονται με εσάς ως οδηγό, τους επιβάτες και το αυτοκίνητό σας.

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Επιλέγοντας, λοιπόν, ένα από τα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto θα μπορείτε πλέον να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.