Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά

Θα αποζημιώσουμε τους παθόντες τρίτους για τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο.

Το μέγιστο όριο αποζημιώσεως είναι 100.000€