Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά

Θα αποζημιώσουμε τους παθόντες τρίτους για τις υλικές ζημίες που θα προκληθούν από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. 

Το μέγιστο όριο αποζημιώσεως είναι Ευρώ 100.000.