Αστική Ευθύνη

Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες

Θα αποζημιώσουμε τους παθόντες τρίτους ή τους δικαιούχους τους μέχρι το ασφαλισμένο κεφάλαιο για κάθε νόμιμη απαίτησή τους εναντίον του ασφαλισμένου, για τραυματισμό που θα προκληθεί από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Στους παθόντες τρίτους περιλαμβάνονται και οι συνεπιβάτες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο της κάλυψης ορίζεται από τη Νομοθεσία και είναι έως 1.300.000€ ανά άτομο.


Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Θα αποζημιώσουμε τους τρίτους για κάθε νόμιμη απαίτησή τους εναντίον του ασφαλισμένου, για υλικές ζημιές που θα προκληθούν από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο της κάλυψης ορίζεται από τη Νομοθεσία και είναι έως 1.300.000€ ανά ατύχημα.


Πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto με Αστική Ευθύνη

Τόσο η κάλυψη Αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες, όσο και η κάλυψη Αστικής ευθύνης για υλικές ζημιέςπαρέχονται από όλα τα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto.

Υπολογίστε άμεσα τα ασφάλιστρά σας, επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και τις ανάγκες σας και αποκτήστε online το νέο σας ασφαλιστήριο!

 Υπολογισμός Ασφαλίστρων 
*Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της κάλυψης αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και την παροχή της κάλυψης αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές είναι να μας δηλώσετε όλους του οδηγούς που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος ηλικίας τους ή που έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ετών από τη στιγμή έναρξης της ασφάλισής τους. Στην περίπτωση που ο οδηγός δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, είστε υποχρεωμένοι να μας καταβάλλεται ειδικό πρόσθετο επασφάλιστρο, όπως προβλέπεται στον σχετικό όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.