Αυτοκίνητο Αντικατάστασης (Plus)

Αυτοκίνητο αντικατάστασης (Plus)

Θα προσφέρουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα κλαπεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή έχει καταστραφεί ολικά ή επισκευάζεται, εξαιτίας ζημιάς από πυρκαγιά, μερική κλοπή, κακόβουλες ενέργειες, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, σεισμό ή ζημιάς που καλύπτεται από την κάλυψη Ιδίων Ζημιών.

Το όριο κάλυψης ορίζεται στις 30 ημέρες τόσο για την κάλυψη ολικής κλοπής όσο και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις με αναμονή τις δύο πρώτες ημέρες από τη χρονική στιγμή της ζημιάς.