Αυτοκίνητο Αντικατάστασης

Αυτοκίνητο αντικατάστασης θα προσφέρουμε εάν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο κλαπεί και το ασφαλιστήριο προβλέπει κάλυψη κλοπής ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή έχει καταστραφεί ολικά ή επισκευάζεται, εξαιτίας ζημίας η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο (πυρκαγιά, μερική κλοπή, κακόβουλες ενέργειες, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, σεισμό ή ζημίας που καλύπτεται από την κάλυψη ιδίων ζημιών).

Το αυτοκίνητο αντικατάστασης παρέχεται για 90 ημέρες για την κάλυψη ολικής κλοπής και για 30 ημέρες για τις υπόλοιπες περιπτώσεις με αναμονή τις 2 πρώτες ημέρες από το ατύχημα.