Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση ζημίας στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, είτε συνεπεία τροχαίου ατυχήματος είτε συνεπεία άλλου καλυπτόμενου από το παρόν ασφαλιστήριο κίνδυνου, έχουμε στη διάθεσή του ασφαλισμένου τα τηλέφωνα 801 111 222 333 (από σταθερό τηλέφωνο) και 210 726 8000 (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο) στο οποίο θα απαντήσει εξειδικευμένος συνεργάτης μας 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το έτος

Εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλισμένος θα μεταβούμε στον τόπο του ατυχήματος/ ζημίας ή σε άλλο χώρο που θα μας ορίσει ο ασφαλισμένος (κατοικία, εργασία, συνεργείο επισκευής) προκειμένου να συμπληρώσουμε τη δήλωση ατυχήματος και όλα τα σχετικά έντυπα.
 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική