Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση ζημιάς στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο (είτε συνεπεία τροχαίου ατυχήματος είτε συνεπεία άλλου καλυπτόμενου από το παρόν ασφαλιστήριο κίνδυνου) μπορείτε να καλέσετε τα τηλέφωνα 18112 και 210 809 6100 και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το έτος

Εφόσον το επιθυμείτε θα μεταβούμε στον τόπο του ατυχήματος/ζημιάς ή σε άλλο χώρο που θα μας ορίσετε (κατοικία, εργασία, συνεργείο επισκευής) προκειμένου να συμπληρώσουμε τη δήλωση ατυχήματος και όλα τα σχετικά έντυπα.

Πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto με Φροντίδα Ατυχήματος

Η κάλυψη Φροντίδα Ατυχήματοςπαρέχεται από όλα τα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto.

Υπολογίστε άμεσα τα ασφάλιστρά σας, επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και τις ανάγκες σας και αποκτήστε online το νέο σας ασφαλιστήριο!

 Υπολογισμός Ασφαλίστρων  

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.