Φυσικά Φαινόμενα

Θα αποζημιώσουμε για τις ζημιές που θα προκληθούν από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονοθύελλα, χαλάζι ή σεισμό. Το όριο αποζημιώσεως είναι το ελάχιστο μεταξύ της τρέχουσας εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου και του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο

Η κάλυψη για ζημιές από χαλάζι συμφωνείται με απαλλαγή, το ποσό της οποίας αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Το όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο είναι αυτό που δηλώνεται κατά την αίτηση ασφάλισης, το οποίο και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την Εταιρεία. Ειδικά για ζημιές από χαλάζι δεν θα αποζημιώσουμε για ποσό υψηλότερο του 20% της αξίας του αυτοκινήτου και με μέγιστο 7.000 €.

Πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto με κάλυψη από Φυσικά Φαινόμενα

Η κάλυψη από Φυσικά Φαινόμεναπαρέχεται στα 2 από τα 4 πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto:Υπολογίστε άμεσα τα ασφάλιστρά σας, επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και τις ανάγκες σας και αποκτήστε online το νέο σας ασφαλιστήριο!

 Υπολογισμός Ασφαλίστρων 


 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.