Νομική Προστασία

Με την κάλυψη της νομικής προστασίας θα αποζημιώσουμε τις δαπάνες, για περιστατικό που θα συμβεί με το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή για παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διατάξεως.

Το μέγιστο όριο αποζημιώσεως είναι Ευρώ 3.000 και η κάλυψη παρέχεται μέσω της εταιρίας νομικής προστασίας DAS Hellas