Οδική βοήθεια σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί εξαιτίας ατυχήματος ή ζημίας καλυπτόμενης από το ασφαλιστήριο θα φροντίσουμε για τη μεταφορά του στο πλησιέστερο συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου εντός των ορίων του νομού ακινητοποίησης.

 Εάν η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου γίνει στο εξωτερικό, τα καλυπτόμενα έξοδα ρυμούλκησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 150.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική