Ολική Κλοπή

 

Θα αποζημιώσουμε τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ολικής αφαιρέσεως του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που θα προκληθεί από κλοπή ή ληστεία.