Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Θα αποζημιώσουμε τον οδηγό του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή τους νόμιμους κληρονόμους του, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια οδηγήσεως του αυτοκινήτου εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να του προκληθεί διαρκής (ολική ή μερική) ανικανότητα ή θάνατος. 

Το όριο καλύψεως είναι Ευρώ 10.000 σε περίπτωση θανάτου ή ολικής ανικανότητας και ποσοστό του ορίου σε περίπτωση μερικής ανικανότητας σύμφωνα με πίνακα που περιλαμβάνεται στους όρους του ασφαλιστηρίου.