Πυρκαγιά (Συμπ. Τρομοκρατία και Πολιτικές Ταραχές)

Θα αποζημιώσουμε για τις υλικές ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που θα προκληθούν από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και αυτόματη ανάφλεξη από έκρηξή του. Επιπλέον στην ασφάλιση συμπεριλαμβάνονται και οι ζημίες από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται από τρομοκρατική ενέργεια. 

Το όριο αποζημιώσεως είναι το ελάχιστο μεταξύ της τρεχούσης εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου και του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 

Το όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο είναι αυτό που δηλώνεται κατά την αίτηση ασφάλισης το οποίο και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την Εταιρία. 

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική