Πυρκαγιά (συμπ. Τρομοκρατία και Πολιτικές Ταραχές)

Θα αποζημιώσουμε για τις υλικές ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που θα προκληθούν από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και αυτόματη ανάφλεξη από έκρηξή του. Επιπλέον, στην ασφάλιση συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται από τρομοκρατική ενέργεια

Το όριο αποζημιώσεως είναι το ελάχιστο μεταξύ της τρέχουσας εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου και του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 

Το όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο είναι αυτό που δηλώνεται κατά την αίτηση ασφάλισης το οποίο και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την Εταιρεία. 


Πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto με κάλυψη Πυρκαγιάς

Η κάλυψη Πυρκαγιάς (συμπ. Τρομοκρατία και Πολιτικές Ταραχές)παρέχεται στα 2 από τα 4 πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safe Auto:Υπολογίστε άμεσα τα ασφάλιστρά σας, επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και τις ανάγκες σας και αποκτήστε online το νέο σας ασφαλιστήριο!

 Υπολογισμός Ασφαλίστρων 

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.