Θραύση Κρυστάλλων

Θα αποζημιώσουμε ζημίες στα κρύσταλλα του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από θραύση που θα προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και κατά την απόπειρα κλοπής. Δε θα αποζημιώσουμε, όμως, για τις ζημίες σε φανάρια και εξωτερικούς καθρέπτες.

Το όριο αποζημιώσεως για τη θραύση κρυστάλλων είναι οι Ευρώ 2.000. Επιπλέον, ισχύει απαλλαγή Ευρώ 50 για κάθε περιστατικό. Η απαλλαγή δε θα ισχύει για επισκευές σε συμβεβλημένα εξειδικευμένα συνεργεία του δικτύου της Car Glass.
 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική