Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα

Θα αποζημιώσουμε τις υλικές ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, σε περίπτωση που αυτό συγκρουστεί από αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού άλλου αυτοκινήτου, το οποίο αποδεδειγμένα ήταν ανασφάλιστο κατά το χρόνο επελεύσεως του ατυχήματος. 

Το όριο αποζημιώσεως είναι το ελάχιστο μεταξύ της τρέχουσας εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου και του ασφαλισμένου κεφαλαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Το όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο είναι αυτό που δηλώνεται κατά την αίτηση ασφάλισης το οποίο και αναπροσαρμόζεται κάθε έτος από την Εταιρία. 
 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική