Διαχείριση Ζημιάς

Γρήγορα και αξιόπιστα

Σε περίπτωση ζημιάς, αυτό που χρειάζεστε από την ασφαλιστική σας εταιρεία είναι ένας γρήγορος και δίκαιος διακανονισμός.

Διαθέτουμε μία ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων διακανονιστών που σε περίπτωση ζημιάς θα σας ενημερώσει για το τι να περιμένετε από την Generali και τα βήματα της διαδικασίας διακανονισμού.

Για να ενημερώσετε σε περίπτωση ζημιάς, καλέστε στο 18112 ή στο 210 809 6100.

 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.