Έντυπα

Βρείτε στην παρακάτω λίστα όλο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, καθώς και άλλα χρήσιμα ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τα πακέτα Alpha Safe Auto και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.Λίστα εντύπων

Έντυπο Ανάγνωση Αποθήκευση
PDF Όροι Ασφαλιστηρίου Alpha Safe Auto view download
PDF Ενημερωτικό Έντυπο Alpha Safe Auto - download
PDF Υποδείγματα Δηλώσεων Εναντίωσης - download
PDF Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - download
PDF Αίτηση Αποζημίωσης - download
PDF Δήλωση Ατυχήματος - download
PDF Έντυπο Φιλικής Δήλωσης - download
PDF Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν - download
PDF Υπόδειγµα ∆ήλωσης Υπαναχώρησης - download
 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΧΑ Ασφαλιστική ΑΕ, Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα, Τηλ: 210 726 8000, FAX: 210 726 8121, Α.Φ.Μ.: 094005265 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε:12850/5/Β/86/30 Γ.Ε.ΜΗ:232201000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος