Έντυπα

Βρείτε στην παρακάτω λίστα όλο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, καθώς και άλλα χρήσιμα ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τα πακέτα Alpha Safe Auto και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.