Έκδοση Πράσινης Κάρτας

Επιθυμείτε να ταξιδέψετε με το αυτοκίνητό σας εκτός Ελλάδος;

Τότε χρειάζεστε την Πράσινη κάρτα για να έχετε την απαραίτητη από τον νόμο ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες).

Συμπληρώστε online την αίτηση μετατροπής ασφαλιστηρίου για να μας ζητήσετε την έκδοση και χορήγηση της Πράσινης κάρτας ή καλέστε στο 18112 ή στο 210 809 6100. 

Το Πρόγραμμα αφορά επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και διατίθεται σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία Generali Hellas Α.Α.Ε., Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 117 45 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 941401000. Εποπτική αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος.